Rapportert

Statistikken viser tall for arbeidsulykker som er rapportert til NAV det gjeldende året; ulykken kan ha inntruffet på et tidligere tidspunkt.