Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige