Pensjoner fra andre enn folketrygden

Pensjoner fra andre enn folketrygden inkluderer blant annet pensjoner og livrenter i arbeidsforhold, etterlønn samt føderåd.