Sysselsatte til stede på jobb

Personer som har en jobb og som jobbet minst 1 time i referanseuka.