Sjøhyttekommune

Kommune med kystlinje. Noen få kystkommuner med en stor andel fjellhytter er plassert i kategorien fjellhyttekommuner.