Trendtallet

Trenden viser den langsiktige utviklingen og er beregnet på bakgrunn av hele tidsserien. Når nye observasjoner kommer til, kan trenden bli justert.