Lønnstakere

Lønnstakere omfatter alle sysselsatte som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn, o.l. I SSBs statistikker brukes betegnelsen synonymt med betegnelsen ansatt.