Akademiske yrker

I dette feltet inngår yrker som normalt krever utdanning fra universitet eller høyskole av minimum 4 års varighet. Yrkesfeltet omfatter forskning, undervisning, rådgivning, medisinsk behandling, kunstnerisk virksomhet samt utrednings- og høyere saksbehandlerarbeid i offentlig og privat administrasjon.