Salgs- og serviceyrker

I dette feltet inngÄr tjenesteyting i forbindelse med reise, husholdning, restaurantvirksomhet, salg, pleie og omsorg og sikkerhet.