Sysselsatt

Utført inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, eller har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Militær eller sivil førstegangstjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.