Middelfolkemengde

Middelfolkemengden er gjennomsnittet av befolkningen ved å bruke antallet i befolkningen i starten og slutten av en periode delt på to. Ved å bruke middelfolkemengde tar man høyde for potensielle endringer som skjer i befolkningen gjennom perioden.