Tingenes internett

Tingenes internett referer til sammenkoblede enheter eller systemer. Disse kalles gjerne smartutstyr eller -systemer. De samler og utveksler data, og kan monitoreres eller fjernstyres fra internett. Eksempler på bruk er: smartetermostater og smartelamper for å optimalisere energibruk; sensorer, tagger fra radiofrekvens-identifisering (RFID), IP-tagger, med meir, for å automatisere produksjon, styre logistikk, tilpasse målrettede kundeservice, spore bevegelsen til kjøretøy eller produkter.