Fakturaer i elektronisk format

Fakturaer finnes i papirformat eller elektronisk format. Elektroniske format kan være: E-faktura med standardisert struktur for automatisert behandling (f.eks. EDI, UBL; XML) som kan overføres direkte gjennom en tjenesteoperatør eller via banksystemet; Fakturaer som ikke egner seg til automatisert behandling (f.eks. e-post, e-post med vedlegg som pdf-fil, bildefiler eller lignende).