De siste tre månedene

De siste tre månedene før intervjutidspunktet som var 2. kvartal 2020.