Obligasjonsfond

Et verdipapirfond eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.