Uføre

Uføre eller personer som ikke er i stand til å arbeide.