Hjorteviltjegere

Jegere som jakter på hjorteviltartene elg, hjort, villrein og rådyr.