Skatteart

Skatt og avgiftssystemet er delt inn i forskjellige skattearter. De ulike skatteartene kan deles inn i direkte skatter og indirekte skatter. Direkte skatter omfatter blant annet inntektsskatt for personer og bedrifter, formueskatt og eiendomsskatt. Indirekte skatter omfatter merverdiavgift, særavgifter og toll.