Fiskal

Begrep som blir benyttet om det som har med statens finanser å gjøre, fiskale skatter og avgifter har til formål å skaffe inntekter til staten.