Skatteregime

Skatteregime er statens inndeling av selskaper under forskjellige skatteregler.