Personer med nedsatt funksjonsevne

Personer med nedsatt funksjonsevne kartlegges her via intervju om varige helseproblemer som kan medføre begrensninger i det daglige liv.