Annen bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse, Bebygd område for landbruk og fiske, Undervisning og barnehage, Helse- og sosialinstitusjoner, Kultur og religiøse aktiviteter, Transport og telekommunikasjon (unntatt veger), Teknisk infrastruktur, Beredskapstjenester, Forsvaret, Grønne områder, Idretts- og sportsområder samt Uklassifisert bebyggelse og anlegg.