CO2-ekvivalenter

For å kunne sammenligne utslipp fra ulike klimagasser, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter.