Årlig tilvekst

Årlig brutto volumtilvekst av trevirke under bark i stående skog.