Boligbebyggelse

Inndeles i 3 hovedtyper, som også angir hvor konsentrert boformen er:

1. Frittliggende småhusbebyggelse

2. Konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og lignende)

3. Større bolighus