Forbruksutgifter

Utgifter brukt på transport, overnatting, mat, drikke, varer, tjenester og pakketurer ved en reise.