Hydrologisk overskudd

Den hydrologiske balansen beregnes ved å sette sammen den estimerte energimengden i snø, mark- og grunnvann og magasinfylling slik at man kan anslå hvor mye energi det er i vannet sammenliknet med normalt. Det er et hydrologisk overskudd når den estimerte energimengden er høyere enn normalen for perioden.