F-lån

Lån som gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen.