Interbanklån

Inkluderer gjenkjøpsavtaler (repoavtaler) og øvrige lån mellom banker.]