Heltidsstillinger

Heltid er definert som 100 prosent stilling eller mer i hovedarbeidsforholdet innenfor næringen.