Lang utdanning på universitets- og høgskolenivå

Omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt doktorgrad.