Målpriser

Priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvernet og de markeds-reguleringsmulighetene som er til disposisjon. Jordbruksavtalens målpriser gjelder normalt for ett avtaleår, vanligvis fra 1. juli–30. juni. Korn, melk, svinekjøtt, poteter, epler og et utvalg grønnsaker har målpris.