Arbeidsledige

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid som prøvde å skaffe seg slikt arbeid i løpet av de siste fire uken, og som kunne ha startet å arbeide i løpet av to uker. Ufrivillig permitterte blir regnet som arbeidsledige etter å ha vært permitterte sammenhengende i tre måneder.