Utførte ukeverk

Ukeverkene omfatter alle timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid, og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon, arbeidskonflikter og lignende.