Sysselsatte til stede på jobb

Sysselsatte som jobbet minst én time i referanseuka trukket fra de som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.