Midlertidig fraværende

Personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid, men i undersøkelsesuken har vært på ferie, vært syke og lignende, blir klassifisert som sysselsatte midlertidig fraværende. Også permitterte regnes som midlertidig fraværende de tre først månedene.