Arbeidsstyrken

er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, altså personer som tilbyr arbeidskraften sin på arbeidsmarkedet.