Bosatt i Norge

Personer som er registrert i Det sentrale folkeregister. Inkluderer også midlertidige innflyttere med planlagt opphold i Norge på seks måneder eller mer.