FN

FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tr├ądte i kraft 3.mai 2008, da 20 land, inkludert Norge, hadde undertegnet konvensjonen. Ratifiseringen har aktualisert behovet for ny og mer detaljert statistikk.