Bygningsnært areal

Strandsoneareal som er bebygd (bygningers grunnflate uansett bygningstype) og områder opptil 50 meter fra ytterveggen til følgende bygningstyper:
• Alle typer boliger med unntak av naust, båthus og sjøbuer.
• Industribygninger.
• Hotellbygninger, men ikke andre bygninger for overnatting eller restaurantbygning.