Økologisk jordbruksareal i drift

Økologisk jordbruksareal i drift: Jordbruksareal som er ferdig lagt om til økologisk drift etter krava i økologiforskrifta.