Sosialhjelp

Personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/eller 19 i løpet av 2019. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert.