Innvandrarbakgrunn

Barn og unge med innvandrarbakgrunn. 

Innvandrarar er personar som er fødde i utlandet av utanlandsfødde foreldre, og som har fire utanlandsfødde besteforeldre.

Norskfødde med innvandrarforeldre er personar som er fødde i Norge med to foreldre som er fødde i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er fødde i utlandet.

Til saman er desse to gruppene alle med innvandrarbakgrunn.