Arbeid

Med arbeid mener vi her registrert sysselsatt lønnstaker i en gitt måned.