18-67 år

Bare personer i alderen 18-67 år kan motta uføretrygd. Uføretrygden opphører slik at man går over til alderspensjon i måneden etter fylte 67 år. Dermed vil en del også motta uføretrygd det året de fyller 67, avhengig av når på året de er født.