Grunnskolepoeng

er en samlet poengsum av alle standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet, som danner grunnlaget for opptak til videregående skole. Grunnet endringer i skalaen for grunnskolepoeng mellom årskullene i utvalget vårt har vi omregnet disse til å grupperes i kvartiler fra lavest til høyest sum grunnskolepoeng. Denne omregningen har skjedd separat for hvert kull.