Logistisk regresjon

En analysemetode som modellerer sannsynligheten for at en bestemt hendelse skal inntreffe og hvordan denne kan pÄvirkes av ulike uavhengige variabler.