Høyere utdanning

Selv om høyere utdanning også kan brukes til å referere til høyere yrkesfaglig utdanning, begrenser vi oss i denne artikkelen til å kun se på universitets- og høgskoleutdanning.