(BMI>30)

Overvekt/ Fedme Overvekt og fedme er målt med Body Mass Index (BMI), kroppsmasseindeks på norsk. BMI beregnes som vekt i kg delt på høyde ganger høyde i meter. Her beregnes den med egenrapporterte data på høyde og vekt.