Sukkerholdige drikker

Det vært en endring i spørreskjemaet fra undersøkelsen i 2015, fra å spørre om antall glass man drikker med sukkerholdig drikke i 2015, til å bare spørre hvor ofte man drikker sukkerholdig drikke i 2019.